45. RÉSZ.

Báruk feddetik, de ismét megvígasztaltatik.

Ez a szó, mellyet Jerémiás Próféta szóla Báruknak, Néria fijának, mikor ő könyvbe írná e szókat Jerémiás szájából, Joákimnak, * Jósiás a Júda Királya fijának negyedik esztendejében, mondván:

2. Ezt mondja az Úr, az Izráelnek Istene, tenéked Báruk:

3. Ezt mondottad: Jaj nékem mostan: mert az Úr egyik bánatomr más bánatot adott, elfáradtam az én fohászkodásomban, és nyugodalmat nem találtam!

4. Ezt mond néki: Ezt mondja az Úr: Ímé, a kiket én felépítettem, elrontom, és a kiket én plántáltam, kiszaggatom, tudniillik az egész földet.

5. És te kívánsz é magadnak nagyokat? Ne kívánj: mert ímé én hozom a nyomorúságot minden testre, ezt mondja az Úr; és a te lelkedet adom néked * úgymint ragadományul, minden helyeken valahová mégy!