4. RÉSZ.

Prófétálás Jérusálem megszállásáról: és a nagy éhségről a fogságban.

És te embernek fija, végy magadnak egy téglát, és tedd azt elődbe, és ird meg rajta Jérusálem városát.

2. És irj ellene megszállást és épits ellene sánczot, és tölts ő ellene föld töltést, és szerezz ellene tábort, és vess ellene köröskörül * kosokat.

3. És végy magadnak egy vasserpenyőt, és állasd fel azt vaskőfal gyanánt te közted és a város között; és erősitsd meg orczádat ő ellene, és mintha megszállották volna, hogy te megszállottad: Jegye ez az Izráel házának.

4. És te feküdj a te baloldaladra, és vesd az Izráel háza álnokságát arra: a napoknak számok szerint, a mennyin hálsz azon, viseljed az ő álnokságokat.

5. Én pedig adtam néked az ő álnokságoknak esztendeit, napok * számában, háromszáz kilenczven napokat, és viseled az Izráel házának álnokságát.

6. És ezek kitelvén, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának álnokságát negyven napig: egy napot egy esztendőért; egy napot, mondom, hogy adtam néked egy esztendőért.

7. És Jérusálem megszállására erősitsd meg a te orczádat, és karod feltürve legyen, és prófétálj ő ellene.

8. És imé köteleket vetettem reád, és meg nem fordithatod magadat egyik oldaladról a másikra, míg bétöltöd a te megszállásodnak napjait.

9. És te végy magadnak buzát és árpát, és babot, és lencsét, és kölest, és ledneket, és tedd ezeket egy edénybe és ezekből csinálj magadnak kenyeret: a napok száma szerint, mig oldaladon fekszel, házromszáz * kilenczven napokon egyed azt.

10. A te ételed pedig, mellyel élsz, lészen mérték szerint, húsz siklus nyomó egy napra, időről időre egyed azt.

11. És a vizet mértékkel igyad, egy Hinnek hatodrészét, időről időre igyad azt.

12. És mint a hamu alatt sütött árpapogácsát, ugy egyed azt, és szemek láttára emberi ganéjnál süssed azt.

13. És monda az Úr: Igy eszik az Izráel fijai az ő fertelmes * kenyereket a pogánynemzetek között, a kik közzé őket kiüzöm.

14. És mondék; Ah, ah Uram Isten! imé az én lelkem soha meg nem fertéztetett; és döggel holtat és vadtól megszaggattat nem ettem ifjúságomtól fogva ez ideig, és az én számon bé nem ment tisztatatlan * állat husa.

15. És monda nékem: Imé tehén ganéjt adok néked az emberi ganéj helyébe, és süsd a te kenyeredet annál.

16. És monda nékem: Embernek fija! Imé én eltöröm a kenyérnek botját * Jérusálemben; és eszik kenyereket mértékkel és rettegéssel és vizeket mértékkel és elájulással isszák.

17. Hogy kenyér nélkül és viz nélkül megfogyatkozván, elálmélkodjanak mindnyájan, * és megrothadjanak az # ő hamisságokban.