30. RÉSZ.

Égyiptom fővárosinak elpusztittatásokról.

És lőn az Úr beszéde én hozzám, mondván:

2. Embernek fija! Prófétálj, és mond ezt: Így szól az Úr Isten: Orditsatok, ezt mondván: Jaj annak a napnak!

3. Mert közel vagyon a nap közel vagyon az Úrnak napja, setétes nap, a pogányoknak idejek lészen.

4. És fegyver jő Égyiptomra és lészen félelem * Szerecsenországban, mikor seb miatt elhullanak Égyiptomban, és felveszik az ő sokaságát, és elrontanak az ő fundamentomai.

5. A szerecsenek * és a Libiabeliek, és Lidiabeliek, és minden község, és Kúb otszág, és a frigy földének fijai, ő velek együtt fegyver miatt hullanak el.

6. Így szól az Úr: elesnek a kik Égyiptomot támogatják, és az ő erősségének kevélysége leszáll: a Siéne * tornyától fogva fegyver miatt hullanak el ő benne, azt mondja az Úr Isten.

7. És elpusztittatnak az elpusztult földek között, és az ő városai lésznek az elpusztult városoknak számok között.

8. És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor ocsátok tüzet Égyiptomra, és megrontanak minden ő * segitői.

9. Azon a napon kimennek az én követim én előlem hajókban, a nagy bátorságban lakozó * Szerecsenországnak rettentésére, és lészen félelem ő bennek mint az Égyiptom napján; mert ímé eljött.

10. Ezt monja az Úr Isten: Cselekeszem azt is, hogy megszünjék Égyiptomnak sokasága Nabukodonozornak * a Babilónia Királynak keze által.

11. Ő és az ő népe ő vele együtt, a pogányoknak erősei elhozatnak a földnek elvesztésére, és az ő fegyvereket kivonszák Égyiptomra, és a földet bétöltik megölettekkel.

12. És a folyóvizeket megszáraztatom és eladom a földet a gonoszoknak kezekbe, és elpusztitom a földet és valami benne vagyon, idegen kezek által: Én Úr szólottam!

13. Így szól az Úr Isten: Elvesztem a képeket is, és cselekeszem hogy megszünjenek a V bálványok Nófból; és  Fejedelem Égyiptom földéből többé nem lészen; és bocsátok félelmet Égyiptom földére. *

14. Elpusztitom * Páthrost, és bocsátok tüzet Zoánra, és tészek itéleteket Nó városában.

15. És kiöntöm az én haragomat Sinra, Égyiptom erősségére: és kivágom a sokaságot Nóból.

16. És bocsátok tüzet Égyiptomra, nagy bánatban lészen Sin, és Nó ide s tova szagattatik, és Nófnak naponként való háboruságai lésznek.

17. Az Avén fijai és a Fibésetbeliek fegyver miatt hullanak el, és azok is fogságra mennek.

18. És * Tafnesben megsetétedik a nap, mikor elrontom ott az Égyiptom igáját, és megszünik ő benne ez ő erősségében való kevélysége: elfogja őtet a köd, és az ő leányai fogságba mennek.

19. És tészek ítéleteket Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

20. Lőn továbbá, tizenegyedik esztendőben, * az első hóban, a hónak hetedik napján, lőn az Úr beszéde én hozzám, mondván:

21. Embernek fija/ Faraónak az Égyiptombeli Királynak karját letörtem, és ímé bé nem kötötték, hogy megorvoslanák, hogy ruhával bétekernék, hogy megerősítenék, hogy fegyvert foghasson.

22. Ennekokáért így szól az Úr Isten:Ímé megyek Faraóra az Égyiptom Királyára, és lrontom az ő karjait, erősségét, és immár megtöretett: és elejtetem vele kezéből a fegyvert.

23. És eloszlatom a Égyiptombelieket a * Pogányok közzé, és elhányom őket minden földekre.

24. És megerősítem a Babilóniai Királynak karjait, és adom az én fegyveremet az ő kezébe, és elrontom * a Faraó karjait; és kiált ő előtte, mint a ki halálra sebesitetett meg.

25. Megerősitém azért a Babilóniai Király karjait,és leesnek a Faraó karjai; és megutdják, hogy én vagyok az Úr, mikor aom az én fegyveremet a Babilóniai Király kezébe, és ő kivonsza azr Égyiptom földe * ellen.

26. És eloszlatom az Égyiptombelieket a Pogányok * közzé, és elhányom őket minden földekre: és megtudják, hogy én vagyok az Úr.