3. RÉSZ.

Az Izráel vétke, megvettetése: felvétetése.

Továbbá monda az Úr nékem: Menj el mégis, szeress olly asszonyt, melyet a férje szeretett, de ugyan parázna ; az Úrnak az Izráel fijaihoz való * szeretete szerint, # kik mégis az idegen istenekhez vágykoznak, és szeretik a palaczk bort.

2. És megszerzém azt magamnak tizenöt ezüstpénzen, és másfél véka árpán.

3. És mondék néki: Sok ideig ülsz te özvegyen én számomra, nem paráználkodol, más férjehez sem mégy, és én hozzám vészlek ismét tégedet.

4. Mert az Izráel fijai sok ideig ülnek Király * nélkül, papöltözet nélkül, és képek nélkül.

5. Annakutánna megtérnek * az Izráel fijai, és megkereisk az ő Urokat Isteneket, és Dávidot # az ő Királyokat: és félelemmel járulnak az Úrhoz és az ő jóvoltához, az utolsó időkben.