5. RÉSZ.

A hamis tudománynak példázatja.

Azután ismét felemelvén az én szemeimet, látám, hogy ímé egy könyv repül vala az égen.

2. És mikor azt mondaná nékem: Mit látsz * te? és én mondék? Látok egy repülő könyvet, mellynek hossza húsz sing, és széle tíz sing.

3. És monda nékem: Ez az átok, melly ez egész földnek szinére kimegyen: mert valaki oroz e nemzetségben, mint másban, megbüntettetik: * és valaki hamisan esküszik e nemzetségben, mint másban, megbüntettetik.

4. És kibocsátom ezt az átkot, ezt mondja a Seregeknek Ura, és bémegyen a lopónak házába, és annak házába, a ki hamisan * esküszik az én nevemre, és megmarad annak házában, és megemészti azt, annak fáit és köveit.

5. És előjövén az Angyal, a ki én velem szól vala, monda nékem: Emeld fel a te szemeidet és lásd meg micsoda ez, a mi eljő?

6. És mondék: Micsoda ez? ő pdig monda: A mi előjő, nem egyébb, hanem mérték. És monda: Ez az ő szemek ez egész földön.

7. És ímé egy darab szélesen kivert ón forog vala az égen, és egy asszony ül vala a mértéknek közepiben.

8. És monda: Ez az istentelenség; és veté azt a mértékben közepire, és vetéa darab ónat a mértéknek szájára.

9. És felemelvén az én szemeimet, látám, és ímé két asszonyok jövének elő, és azoknak szárnyaikban szél vala, és szárnyaik olyanok valának mint az eszterágnak szárnyai, és felemlék a mértéket az ég és a föld közzé.

10. És mondék az Angyalnak, a ki velem szól vala: Hová viszik ezek a mértéket?

11. És felele nékem: Hogy házat épitsenek annak a * Sineár földén: és letétetik és megerősittetik ott az ő fundamentomán.