10. RÉSZ.

Eső; Bálványozás: igéretek.

Kérjetek az Úrtól esőt alkalmatos időben, és az Úr felhőt szerez, és záporesőt * ád néktek, és kinek-kinek füvet az ő mezejében;

2. Mert a bálványok * hazugságot szóltak, és a varázslók hamisságot láttak, és hazug # álmokat láttak, hijábavalósággal vigasztaltak: ## azért mikor rabságra mennének mint a juhokbizonyságot tőnek arról, hogy nem volt pásztorok.

3. A pásztorok ellen felgerjedett az én haragom, és meglátogatom a bakokat: mert meglátogatja a Seregeknek Ura az ő nyáját a Júda házát, és olyanokká tészi őket, mint az ütközetre felékesittetett lovat.

4. Ő közzűlök támad szegelet, ő közzűlök támad szeg, és hadakozásra való kéziv, és támad ő közzűlök minden rovó is.

5. És lésznek olly erősek, mint az Óriások, kik a harczon tapodják ellenségeket mint az útczákon lévő sárt, és harczolnak: mert az Úr vagyon ő velek és megszégyenülnek, a kik ő ellenek lovakra ülnek.

6. És megerősítem a Júda házát, és * a József házát megtartom, és haza hozom őket: mert megkönyörültem rajtok, és ollyanok lésznek, mintha meg sem vetettem volna őket: mert én vagyok az ő Urok Istenek, és meghallgatom őket.

7. És az Efraim fijaik ollyanok lésznek mint az * Óriások, és örül az ő szívek, mint kik a bortól örülnek, és az ő fijaik meglátják és örülnek, örvend az ő szívek az Úrban!

8. Süvöltök én nékik, és egybegyüjtöm őket: mert megszabadítom őket; és megsokasulnak mint az előtt megsokasultak vala.

9. És elszlesztem őket a népek között, és a messzevaló földekben megemlékeznek én rólam, és élvén az ő fijaikkal egybe, én hozzám, * haza térnek.

10. És haza hozom őket * Égyiptom földéből, és Assiriából # öszvegyüjtöm őket, és Gileádnak és Libánusnak földére hozom őket, és helyet sem találnak nékik.

11. És a tengeren általmegyen az ostor, és megcsendesíti a tengernek habjait, és minden folyóvizeknek mélységek megszárad: és megtöretik * Assiriának kevélysége, és Égyiptomnak # ereje eltávozik.

12. És megerősitem őket az Úrban, és az ő nevében * járnak, ezt mondja az Úr.