13. RÉSZ.

Krisztus jövendő halála, a Zsidók állapotjok.

Azon a napon kutfő fakad a Dávid házának és a Jérusálem lakosainak, az ő bűnökből való tisztulásokra és megmosódásokra.

2. És lészen azon a napon, ezt mondja a Seregeknek Ura, kivesztem a bálványoknak * neveket a földről és soha többé emlékezetben nem lésznek; sőt még az ő hamis Prófétáikat is, és a fertelmes lelket kiszaggatom e földről.

3. És lészen ez, hogy mikor valkai prófétál többé, ezt mondja annak az ő attya és annya, a kik azt e világra szülték; Nem élsz: * mert hazugságot szóltál az Úr nevében! és általverik azt az ő attya és annya, a kik azt szülték: mivelhogy prófétált:

4. És azon a napon megszégyenülnek a Próféták, kiki az ő látása miatt, mikor prófétál, és nem öltöznek szőrös ruhába, hogy hazudjanak:

5. Hanem ezt kezdi mondani: Nem vagyok én Próféta; szántóvető ember vagyok én, és az emberek engem gyermekségemtől fogva barom pásztorságban neveltek.

6. És ha valaki kérdi tőle: Micsoda kékek ezek a te kezeiden? azt feleli: Az én barátim házokban verének meg engem!

7. Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen, és férjfiú ellen, ki nékem társam, ezt mondja a Seregeknek Ura: Verd meg a * pásztort, és eloszolnak a juhok, és forditom kezemet az én kicsinyimre.

8. És lészen az egész földön, ezt mondja az Úr, a földnek két részei kivágattatnak és meghalnak, és a harmadik megmarad azon.

9. És általviszen a harmadrészt a tüzön, és megkoholom azokat, mint megkoholják az ezüstöt, és * megpróbálom őket, mint megpróbálják az aranyat; ez segitségül hívja az én nevemet; és én megfelelek néki, s ezt mondom: Én népem ez; ő pedig ezt mondja: Az Úr én Istenem!