4. RÉSZ.

A székben ülő, a huszonnégy Vének, hét tűzlámpások és négy lelkes állatok láttatnak.

Ezekután látám, és imé egy megnyilatkozott * ajtó vala mennyben; és az első szózat, mellyet hallék, mint a # trombitának szava, melly én velem szól vala, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom néked minémű dolgoknak kell lenni ezután.

2. Azonnal azért elragadtatám a Lélektől: és imé egy királyiszék * tétetett vala le mennyben; és ül vala a székben egy valaki.

3. A ki pedig a székben ül vala, tekintettel hasonlatos vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a szék körűl vala * szivárvány, melly reá nézve hasonló vala smaragdhoz.

4. És a szék körűl huszonnégy székek valának, és a székekben láték ülni huszonnégy * Véneket, kik fejér # ruhákban öltöztettek vala, és fejeken aranykoronák valának.

5. A királyiszékből pedig jőnek vala ki villámások, és mennydörgések és szózatok, és hét tűzlámpások égnek vala a szék előtt, mellyek a hét * isteni lelkek.

6. És vala a szék előtt * üvegtenger, hasonlatos a kristályhoz; és a széknek közepette és a szék körűl négy # lelkes állatok, mellyek szemekkel teljesen valának mind előlhátúl.

7. Az első lelkes állat pedig hasonlatos vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonlatos vala a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak orczája vala mintegy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonlatos vala a reülő sashoz.

8. És a négy lelkes állatnak különkülön mindeniknek, köröskörűl * hat hat szárnyok ala, és belől rakva valának szemekkel, kik éjjel és nappal, szüntelen mondják vala: Szent, Szent Szent az Úr a mindeható Isten, ki # vala, ki vagyon, és ki eljövendő.

9. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és háláadást tulajdonitnak vala annak, a ki a székben * ül vala, az örökkön és örökké élőnek;

10. A huszonnégy Vének a székben ülő előtt leborúlnak vala, és imádják vala az örökkön örökké élőt és az ő * koronáikat letészik vala a szék előtt, mondván:

11. Méltó vagy Uram ki végy dicsőséget, tisztességet és erőt: mert te teremtettél mindeneket, és a te akaratodért vagynak és teremtettek.