8. RÉSZ.

Hét Angyalok, kiknél hét tormbiták: könyörgések a szenteknek, négy Angyalok trombitálnak: Jaj a hárma után.

És mikor felbontotta volna a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség mennyben úgy mint fél óráig.

2. És látám ama hét Angyalokat, kik az Isten előtt állanak, és adatának azoknak hét * trombiták.

3. Akkor más Angyal is jöve elő, és megálla az oltár előtt, kinek kezében vala aranytemjénező; és adának annak sok jóillatokat, hogy azokkal áldoznék inden szenteknek * könyörgésekkel egybe az arany oltáron, # melly vala a szék előtt.

4. Felméne pedig a jóillatoknak fűsti a szenteknek * könyörgésekkel, az Angyalnak kezéből az Isten eleibe.

5. Azután vevé az Angyal a temjénezőt, és megtölté azt az oltárnak szenével, és leveté a földre: és lőnek menydörgések, szózatok, villámások, és földindulások.

6. És a hét Angyalok, kiknél * hét tormbita vala, készülének a trombitáláshoz.

7. Az első Angyal azért trombitála, és lőn kőeső, és tűz vérrel elegy, és vettetének a földre és az élőfáknak harmadrészek megége, és minden zöldellő fű megszárada.

8. És mikor a második Angyal trombitált volna, mintegy tűz miatt meggerejedett nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek haramadrésze lőn vérré.

9. És a tengerbe lévő teremtett állatoknak harmadrészek meghala, az élőállatok, tudniillik, és a hajóknak harmadrészek elvesze.

10. Mikor a harmadik Angyal trombitált volna, leesék az égről egy nagy csillag, melly ég vala mintegy szövétnek, és esék a folyóvizeknek harmadrészekre, és a vizeknek forrásira.

11. A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizeknek harmadrészek ürömmé; és sok emberek meghalának a viztől, hogy keserükké lettek volna.

12. És mikor a negyedik Angyal trombitált volna, megvereték a napnak harmadrésze, a holdnak harmadrésze és a csillagoknak harmadrészek, annyira hogy meghomályosodnék azoknak harmadrészek, és a napnak harmadrésze nem fénylenék, az éjszakának is hasonlóképen.

13. És láték és hallék az égnek közepette egy Angyalt repülni, ki ezt mondja vala nagy szóval: * Jaj, jaj, jaj a föld lakosinak! a három Angyalok trombitájoknak szavok miatt, a kik ezután trombitálnak.