18. RÉSZ.

Babilonnak leomlása, és azon minden Királyoknak és kalmároknak jajgatások: És a Szenteknek és a Prófétáknak nagy örömök.

És ezekután láték más Angyalt leszállani mennyből, kinek nagy hatalma vala, annyira hogy a föld fénylenék annak dicsősége miatt.

2. És kiálta teljes erejéből nagy szóval mondván: Leomlott, * leomlott ama nagy Babilon! és lett ördögöknek # lakhelyekké, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.

3. Mert az ő paráznasága haragjának borában * ittak minden népek, és a földnek Királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő gyönyörűséges gazdagságival meggazdagodtak.

4. És hallék más szózatot mennyből, melly ezt mondja vala: Fussatok * ki Babilonból én népem, és ne legyetek # részesek az ő büneiben, hogy az ő büntetésivel ne büntettessetek.

5. Mert az ő bűnei meggyülvén, szinte az égig * hatottak, és megemlékezett az Isten az ő # gonoszoságiról.

6. Fizessetek úgy néki * a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki a bűntetést az ő cselekedetei szerint; a melly pohárból # itatott titeket, ugyanazonból két annyit adjatok néki inni.

7. Mennél feljebb emelte volt magát és mennél nagyobb gyönyörűségben élt: annál nagyobb kinnal és keserűséges sirással fizessetek néki: mert ezt mondja az ő szivében: Űgy * ülök mint Királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi keserűséget nem látok soha.

8. Ennekokáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásia, a halál, a siralom és az éhség és tűzzel * égettetik meg: mert erős az Úr Isten, ki megbünteti őtet.

9. És siratják * őtet, és jajgatnak ő rajta a földnek Királyai, a kik # azzal paráználkodtak és gyönyörűségben éltek mikor az ő égésének füstit látándják.

10. Nagy távol állván az ő kinjától való félelem miatt, és ezt mondván: Jaj! Jaj! ama nagy város, * Babilon, ama hatalmas város, kinek egy órában jött el itélete!

11. A földnek kalmárai is * siratják és jajgatják őtet: mert az ő árúkat immár senki nem veszi.

12. Az aranynak, ezüstnek, drágakőnek, gyöngyöknek, bíbornak, bársonynak, selyemnek, skárlátnak árúit: és minden thiinumfát, minden elefánttetemedényt, és drágafából, rézből, vasból és márványkőből csinált minden edényt.

13. És fahajat, drága illatú szerszámot: kenete, temjént, bort, olajt, zsemlyét, gabonát, barmokat, juhokat, lovakat, szekereket, és rabokat, és embereknek életeket.

14. És a te lelked kivánságának gyümölcsei eltávoztak te tőled; és minden zsíros és drága állatok elváltoztatk te tőled, és többé azokat meg nem találod.

15. Ez illyen marháknak, mondom árosai, kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kinjától való félelem miatt, sirván és jajgatván.

16. És ezt mondván: Jaj! Jaj! ama nagy város, * melly öltözött vala bíborba és bársonyba, és skárláta, és megékesittetett vala arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, elveszett! mimódon hagyattattak el egy órában annyi gazdagságok?

17. És minden hajósmesterek, és a hajókban járóknak minden sokaságok és evezők és valakik a tengeren kerskednek, távol állanak!

18. És kiáltanak látván az ő égésének füstit, * és ezt mondják: Micsoda város volt hasonlatos e nagy városhoz:

19. És port hányván az ő * fejekre, kiáltalnak sirván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! Jaj! hogy ama nagy város, mellyben meggazdagodtak mindenek, a kiknek hajóik voltak a tengeren, annak drágalátos voltából, egy órában elpusztult.

20. Örülj annak veszedemén menny, szent * Apostolok és Próféták: mert az Isten megbüntette Babilont, ti érettetek való # bosszúállásában.

21. És egy erős Angyal, egy nap malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt * mondván: Illyen módon nagy sebességel vettetik el Babilon ama nagy város; és többé meg nem találtatik!

22. És hegedűsöknek * muzsikásoknak, síposoknak és trombitásoknak szavok többé te benned nem hallattatik, és semmi mesterségnek mestere nem talltatik többé te benned; és malomnak zúgása nem hallattatik te benned többé!

23. És szövétnekek világossága többé te benned nem fénylik: és * vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallattatik többé te benned: mert a te kalmárid valának a földnek Fejedelmei, és a te bűvölésiddel # eltévelyedtek minden népek.

24. És abban találtatott a Prófétáknak és a szenteknek * vérek, és mindeneknek valakik meegölettek a földön.