Szent Biblia Károli Gáspár fordítása alapján

 

 1. Mózes első könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
 2. Mózes második könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 3. Mózes harmadik könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 4. Mózes negyedik könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 5. Mózes ötödik könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 6. Josué könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 7. Bírák könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 8.  Ruth asszony könyve: 1 2 3 4
 9.  Sámuel első könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 10.  Sámuel második könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 11.  A királyokról írt első könyv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 12.  A királyokról írt második könyv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 13.  Krónikák első könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 14.  Krónikák második könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 15.  Esdrás könyve:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 16.  Nehémiás könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 17.  Eszter könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 18.  Jób könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
 19.  A Zsoltárok könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 20.  Salamonnak példabeszédei: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 21.  A Prédikátor Salamon könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 22.  Salamon énekek éneke: 1 2 3 4 5 6 7 8
 23.  Ésaiás próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
 24.  Jeremiás próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 25.  Jerémiás siralmai: 1 2 3 4 5
 26.  Ezékiel könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
 27.  Dániel próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 28.  Hóseás próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 29.  Jóel próféta könyve:  1 2 3
 30.  Ámos próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 31.  Abdias próféta könyve: 1
 32.  János próféta könyve: 1 2 3 4
 33.  Mikeás próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7
 34.  Náhum próféta könyve: 1 2 3
 35.  Habakuk próféta könyve: 1 2 3
 36.  Sofóniás próféta könyve: 1 2 3
 37.  Aggeus próféta könyve: 1 2
 38.  Zakariás próféta könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 39.  Malakiás próféta könyve: 1 2 3 4
 40.  Szent Márton írása szerinti evangyélium: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 41.  Szent Márk írása szerinti evangyélium: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 42.  Szent Lukács írása szerinti evangyélium: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 43.  Szent János írása szerinti evangyélium: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 44.  Szent  Lukácsnak a Szent Apostolok cselekedeteiről:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 45.  Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 46.  Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt I. levele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 47.  Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt II. levele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 48.  Pál apostolnak a Galatziabeliekhez írt levele: 1 2 3 4 5 6
 49.  Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt levele: 1 2 3 4 5 6
 50.  Pál apostolnak a Fillippibeliekhez írt levele: 1 2 3 4
 51.  Pál apostolnak a Kolussébeliekhez írt levele: 1 2 3 4
 52.  Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt I. levele: 1 2 3 4 5
 53.  Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt II. levele: 1 2 3 4
 54.  Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele: 1 2 3 4 5 6
 55.  Pál apostolnak Timótheushoz írt második levele: 1 2 3 4
 56.  Pál apostolnak Títushoz írt levele: 1 2 3
 57.  Pál apostolnak Filemonhoz írt levele: 1
 58.  Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 59.  Jakab apostolnak közönséges levele: 1 2 3 4 5
 60.  Péter apostolnak közönséges első levele: 1 2 3 4 5
 61.  Péter apostolnak közönséges második levele: 1 2 3
 62.  János apostolnak közönséges első levele: 1 2 3 4 5
 63.  János apostolnak második levele: 1
 64.  János apostolnak harmadik levele: 1
 65.  Judás apostolnak közönséges levele: 1
 66.  Szent Jánosnak a mennyei Jelenésekről való könyve: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

 

 
© Andre Lowoa     2001     Lágler András ©